Sök
  • Tre lättlästa noveller
  • i vårdmiljö
Sök Meny

Om Vårdpraktik

Utkom i februari 2022 I Ylva Olaussons novellserie Vårdpraktik möter vi tre personer som alla har studerat färdigt på sfi och sva och nu går på kompletterande vårdutbildningar med praktik: Luís – sjuksköterska Hyewon – tandläkare Jalila – läkare På olika arbetsplatser får de tre för …

Läs mer