Sök
  • Tre lättlästa noveller
  • i vårdmiljö
Sök Meny
Utkom i februari 2022

I Ylva Olaussons novellserie Vårdpraktik möter vi tre personer som alla har studerat färdigt på sfi och sva och nu går på kompletterande vårdutbildningar med praktik:

  • Luís – sjuksköterska
  • Hyewon – tandläkare
  • Jalila – läkare

På olika arbetsplatser får de tre för första gången kontakt med det svenska arbetslivet. De upplever här både den svenska vårdens vardag och en del kulturkrockar. Genom de situationer som Luís, Hyewon och Jalila hamnar i får läsaren en bra bild av hur verkligheten ser ut i svensk vård och på köpet även flera nyttiga vårdtermer.

Efter varje novell erbjuds rikligt med skriftliga och muntliga uppgifter. I den tillhörande övningsboken går man vidare och tränar läsförståelse, ordkunskap och grammatik.

Vårdpraktik vänder sig till studerande på sfi D, och andra svenskkurser från GERS A2+-nivå, till exempel sva grund. Den är även lämplig på olika typer av kombinationsutbildningar, särskilt på kurser i yrkessvenska för vårdpersonal.

Ljud till textboken och facit till övningsboken finns här på webbplatsen.

Ylva Olausson är läromedelsförfattare, lärare i svenska som andraspråk och fil.mag. På Folkuniversitetets förlag har hon bland annat gett ut Formell svenska, Vardaglig svenska och novellserien Hand i hand. Samtidigt som Vårdpraktik utkom Skolpraktik – tre noveller i skolmiljö.

Vårdpraktik – tre lättlästa noveller i vårdmiljö

Vårdpraktik – tre lättlästa noveller i vårdmiljö